Privatforsikringer

Vet du at ved å samle 3 eller flere forsikringer hos oss

så sparer du kr 4 000 i egenandel ved første skade?